Congres voorwaarden

Hieronder zijn de voorwaarden voor deelname aan de Week van de Ondernemer 2016 weergegeven.

 

Inschrijfvoorwaarden

De Week van de Ondernemer wordt mogelijk gemaakt door onze partners en is daarom gratis toegankelijk voor ondernemers. Relaties van onze partners hebben een persoonlijke code ontvangen waarmee zij zich direct in kunnen schrijven. Voor ondernemers die geen code hebben ontvangen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om voor een code in aanmerking te komen moet u ondernemer zijn of directielid van een bedrijf. Daarnaast streven wij naar een representatieve mix van branches die aanwezig zijn op de Week van de Ondernemer. Mocht een branche oververtegenwoordigd zijn behouden wij het recht voor inschrijvingen te weigeren. In geval van overboeking worden plaatsen toegewezen op volgorde van inschrijving.

 

Persoonlijke code

Een persoonlijke code staat op naam en is derhalve, zonder toestemming van de organisatie, niet overdraagbaar.

 

Verhinderd

Mocht u verhinderd zijn en uw persoonlijk code willen overdragen aan een collega-ondernemer of directielid verzoeken wij u dit per mail te laten weten. Kunt u onverwachts niet aanwezig zijn bij de Week van de Ondernemer dan vragen we u zich af te melden. Er zijn geen kosten verbonden aan uw annulering.

 

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.weekvandeondernemer.nl worden permanent bewaard. De Week van de Ondernemer zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

De Week van de Ondernemer kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
– Het onder de aandacht brengen van informatie gerelateerd aan de Week van de Ondernemer zoals producten, tips, handigheden etcetera, waarvan de Week van de Ondernemer en haar partners denken dat het kan bijdragen tot succesvol ondernemerschap.