Algemene voorwaarden

1. Beheer

De website www.weekvandeondernemer.nl staat onder beheer van Synpact. De contactgegevens zijn te vinden op www.weekvandeondernemer.nl/contact. De Week van de Ondernemer is een handelsnaam van Synpact.

 

2. Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.weekvandeondernemer.nl worden permanent bewaard. De Week van de Ondernemer zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
De Week van de Ondernemer kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
– Het onder de aandacht brengen van informatie gerelateerd aan de Week van de Ondernemer zoals producten, tips, handigheden etcetera, waarvan de Week van de Ondernemer en haar partners denken dat het kan bijdragen tot succesvol ondernemerschap.

 

3. Cookies

De Week van de Ondernemer maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de Week van de Ondernemer de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, dient u in uw browser de optie ‘cookies off’ in te stellen. Indien u cookies accepteert, zullen zij over het algemeen gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u deze cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Cookies worden gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

 

Webstatistieken
Voor statistische informatie verzamelt en bewaart de Week van de Ondernemer bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie, genoemd webstatistieken.

 

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij info@wvdo.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 

5. Disclaimer

De Week van de Ondernemer is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De informatie die wordt aangeboden op de site van de Week van de Ondernemer is met grote zorg samengesteld. De Week van de Ondernemer kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van de Week van de Ondernemer. De Week van de Ondernemer streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De intellectuele eigendomsrechten van deze site komen aan de Week van de Ondernemer toe. Gebruik van informatie op deze site, in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Week van de Ondernemer.